Full Face Lift

Am I a Good Candidate for Face Lift Surgery?

Face lift is one of the most popular treatments around to transform your appearance to exactly what you wish. The procedure being fairly simple and productive to a large extent, scores of patients from all corners of the globe opt for the surgery to give their charm the perfect lift

The surgery is usually employed to give the face a more youthful and vivacious appearance. Quintessentially, a facelift surgical procedure involves removal of excess facial skin, tightening of the skin and evening the texture of facial skin so as to provide a flawless texture and a younger looking you. The surgery is generally performed in combination with other surgeries like eyelid surgery or one or the other types of facial procedures so as to have a wholesome effect.

The case for facelift

A facelift surgery may be required in case of patients with-

    • Loose and wrinkled skin in the facial area
    • Displaced and uneven facial fat
    • Excessive fatty deposits giving the appearance of a double chin
    • Loss of muscle tone in the lower portion of the face

Instances of facelift help in the removal of any of these signs of premature aging. However, what the patients must bear in mind is that the procedure can not alter the basic structure of the face and can’t prevent the process of aging. It can merely bring a retrogressive effect for aesthetic purposes.

Depending upon the extent of changes required and the expectations of patients, the expected results, and extent of a facelift surgery must be assessed and discussed between the surgeon and the patient beforehand. A clear understanding of the objectives and outcomes can help direct the procedure through a smoother cycle. The patient must also understand that the surgery, though capable of performing miracles, does have boundaries beyond which it is physically not possible to deliver. To these ends, it is imperative to consult a surgeon of repute and clearly discuss the anticipated results. The surgeon must also review the skin texture, muscle tone, facial structure and all such aspects so as to be able to draw a lucid inference and define the scope of the procedure.

The Surgical Procedure

The procedure involves an incision that begins near the temple, extends through the front of the ear, and continues towards the hairline behind the ear.


The image shows a patient prior to the surgery with visibly loose skin, deep jowls and cheek folds highlighting the need for a facelift.

This image demonstrates areas where incisions are to be made on either side of the face maintaining a close proximity to the hairline at the temple, around the earlobe and the lower scalp.

Following the incision, loose skin is tightened by pulling up and backwards as demonstrated in the image, in perfect alignment with the contour of the face and excess skin and fat is removed.

As is evident in the image, the procedure leaves patient with visible younger looking, taut and firmer skin that before.

Post Operative Care

There is some degree of pain, swelling and bruising which can be treated with a combination of oral analgesics and proper care using cold compresses. It takes a day for the bandages to come off following which sutures are taken out within 5-7 days. Indulgent care is necessitated and involves activities that do not strain the facial muscles. Normal work can be resumed as soon as 10 days past the procedure.

Lets get started! Comfortably state questions that you wonder about. We are ready to answer all of them.

Full Face Lift

NGRERJA E FYTYRËS DHE QAFËS

Tërheqja e fytyrës është një operim me të cilën tkurret(shtrengohet) lëkura e varur në pjesën e fytyrës dhe  qafës.
Duke përparuar mosha lëkura filon të viret,lëkura e qafës lirohet dhe këndi ndërmjet qafës dhe mjekrës zhduket.

.Përpos varjes se qafës gjithashtu edhe tek muskujt nën qafë (platisma) filon një lirim dhe tek zona e nofullës paraqitet yndyra(dhjami).Muskujt e liruara të qafës  janë shumë të dukshme.Ndërsa në pjesën e epërme të fytyrës tek muskuli i mjekrës shfaqet  varja e lekurës si dhe yndyra (dhjami).

Dredhja e shtrirë për gjatë hundës dhe skaj të buzës (dredhja nasolabiale)në katet e lëkurës  thellohet më shumë. Dhjami mbi muskujt e mollëzave për arsye të gravitetit tokësorë fillonë të virret posht dhe muskuli i epërm i mollëzës e shkakton zhdukjen e mbushjes dhjamore dhe theksimin e dredhjes nasolabiale Përreth syve shkaktohen rrudhat.Mbi kapakun e syve palët e lëkurës theksohen gjithashtu edhe posht kapakëve të syrit theksohen qeset dhjamore dhe rrudhat.Graviteti tokësorë shkakton vjerrje dhe lirim të ballit dhe vetullave .   Vetullat varren posht dhe në kapakët e syve thellohen palë të lekurës.Kurse në ballë thellohen rrudhat.Metodat që përdoren tek operimi i tërhekjes së fytyrës janë të ndryshme.Në operimin e përtëritjes së fytyrës fytyra vlerësohet në tre pjesë kryesore.

1.Pjesa e epërme e fytyrës(balli dhe vetullat)

2.Pjesa e mesme(pjesa ndrëmjet syve dhe gojës)

3.Pjesa e poshtme e fytyrës(pjesa e gojës dhe qafa)

Nga presoni në person në disa pjesë të fytyrës  efektet e plakjes ndryshojnë në disa pjesë janë më të theksuara kurse në disa pjesë tjera më pak të theksuara .Në operimet e ripërtritjes së fytyrës  qëllimi është që në pjesë të ndryshme të fytyrës varrjet dhe lirimet e shkaktuara të riparohen me një menyrë sa ma të lehtë.

 

Ngrerja e Fytyrës:Pacienti me varje lekure në qafë

Prerjet (nderhyrjet) bëhen nga pjesa e mbredshme e flokëve dhe përreth veshëve.

Lëkura e lirë tërhiqet dhe e tepërta miret

 

Pas operimit vendosen fashat

Pas operimit zhvillohet një lëkurë e tkurur dhe e drejtë.

Në nderhyrje  estetike moderne pjesa e epërme e fytyrës(balli dhe vetullat) dhe pjesa e mesme e fytyrës me një ndërhyrje endoskopike bëhet ripërtëritja(me e re) i saj.Nga pjesa e flokëve  lëkura që miret mbrenda 2-3cm duke ndërhyrë me ndihmën e kamerave optike pjesët të cilat janë të liruara me qepje tërhiqen nalt.Kështu  që nga ana e njerës vesh tek tjetra shkaktohet një vijë e nderhyrjës kirurgjike.Që të mos ketë ndonjë shenjë gjithmon punohet me kujdes.

Në pjesën e poshtme të fytyrës si dhe tek pjesa e qafës  nga pjesa e përparme e veshit gjerë tek pjesa ku vendosim vathë prapa kësaj  bëhet një premje e hollë.Vazhdimi i muskujve të mimikave të fytyrës fasia  e quajtur SMAS duke ndërhyrë me qepje tërhiqet dhe në pjesët e fytyrës krijohen tkurje të kërkuara.Lëkura e tepërt miret dhe vendoset në prerjet e pjesës së përparme dhe  asaj të prapme të veshit.Në qoftë se nën mjekër  egziston dhjami që duhet larguar atëher atë e marim me liposuction.Në qoftë se në pjesën e qafës ka fasha të vendosura vertikalisht ndërhyrjet e bëra nën mjekër me një prerje 3-4cm horizontale nga të dyja pjesët e  muskujve të qafës qepen dhe kështu që miren fashat (Platismaplasti).Në këtë metodë të gjitha këto prerje të shkaktuara nuk do të vërehen.Tek operimi i tërhekjes së fytyrës zakonisht tek disa persona që egziston varja nën sy dhe tek kapakët e syrit së bashku me ketë operim bëjmë edhe estetikën e kapakëve të syrit.

Në një operim të tillë pacienti duhet që të kontaktoj mirë dhe gjatë me mjekun i cili do ta bejë këtë operim.Për arsye se nga personi në person dallon mënyra e plakjes së fytyrës.Në nderhyrje gjithmon japim  maksimumin e duhur.Operimi bëhet me një anestezion të përgjithshëm mirëpo  edhe anestezioni lokal është i mundur.Në qoftë se pacienti kërkon që në të gjitha pjesët e fytyrës një ripërtëritje(të duket fytyra me e re)atëherë preferohet anestezioni i përgjithshëm për arsye se operimi është i gjatë.Koha e operimit mvaret nga puna e kërkuar  3 deri në 8 orë.Pacienti në qoftë se nuk ka bërë ndonjë ndryshim të madhë atëher mundë të largohet nga spitali po atë ditë mirepo ka raste që duhet të flejë një natë në spital.Pas operimit përdorim  një fashë të hollë.Për tju larguar gjakderdhjes nën lëkurë mbrapa veshit vendosim  drena nga silikoni.Pas operimit mund të ketë dhimbje të vogla.Mirëpo këto me ndihmën e barnave eliminohen.Në ditën e nesërme të operimit hiqen fashat dhe bëhet pastrimi i varës.Drenat hiqen pas 24 pse 48 ore.Fryrjet dhe nxihrjet në fytyrë eliminohen mbrenda 24 ose 48 ore.Pas këtyre ditëve filon të vijë  ngjyra e fytyrës në vend.Qepjet (pejte) miren në ditën 7-10.Pas kësaj pacienti mund të bejë makjazh(të lyhet) dhe të rikthehet ditës së përditshme.Pacienti së paku 3 javë para dhe pas operimit duhet ta braktisë cigarën për arsye të varave të shkaktuara nga operimi,që të kalojnë sa më lehtë.Si dhe pas operimit të ketë kujdes nga rrezet e diellit dhe preferohet që të përdoren krema të ndryshme kundër rrezeve diellore. lenga pjesa e përparme e veshit gjerë tek pjesa ku vendosim vathë prapa kësaj  bëhet një premje e hollë.Vazhdimi i muskujve të mimikave të fytyrës fasia  e quajtur SMAS duke ndërhyrë me qepje tërhiqet dhe në pjesët e fytyrës krijohen tkurje të kërkuara.Lëkura e tepërt miret dhe vendoset në prerjet e pjesës së përparme dhe  asaj të prapme të veshit.Në qoftë se nën mjekër  egziston dhjami që duhet larguar atëher atë e marim me liposuction.Në qoftë se në pjesën e qafës ka fasha të vendosura vertikalisht ndërhyrjet e bëra nën mjekër me një prerje 3-4cm horizontale nga të dyja pjesët e  muskujve të qafës qepen dhe kështu që miren fashat (Platismaplasti).Në këtë metodë të gjitha këto prerje të shkaktuara nuk do të vërehen.Tek operimi i tërhekjes së fytyrës zakonisht tek disa persona që egziston varja nën sy dhe tek kapakët e syrit së bashku me ketë operim bëjmë edhe estetikën e kapakëve të syrit.

Në një operim të tillë pacienti duhet që të kontaktoj mirë dhe gjatë me mjekun i cili do ta bejë këtë operim.Për arsye se nga personi në person dallon mënyra e plakjes së fytyrës.Në nderhyrje gjithmon japim  maksimumin e duhur.Operimi bëhet me një anestezion të përgjithshëm mirëpo  edhe anestezioni lokal është i mundur.Në qoftë se pacienti kërkon që në të gjitha pjesët e fytyrës një ripërtëritje(të duket fytyra me e re) atëherë preferohet anestezioni i përgjithshëm për arsye se operimi është i gjatë.Koha e operimit mvaret nga puna e kërkuar  3 deri në 8 orë.Pacienti në qoftë se nuk ka bërë ndonjë ndryshim të madhë atëher mundë të largohet nga spitali po atë ditë mirepo ka raste që duhet të flejë një natë në spital.Pas operimit përdorim  një fashë të hollë.Për tju larguar gjakderdhjes nën lëkurë mbrapa veshit vendosim  drena nga silikoni.Pas operimit mund të ketë dhimbje të vogla.Mirëpo këto me ndihmën e barnave eliminohen.Në ditën e nesërme të operimit hiqen fashat dhe bëhet pastrimi i varës.Drenat hiqen pas 24 pse 48 ore.Fryrjet dhe nxihrjet në fytyrë eliminohen mbrenda 24 ose 48 ore.Pas këtyre ditëve filon të vijë  ngjyra e fytyrës në vend.Qepjet (pejte) miren në ditën 7-10.Pas kësaj pacienti mund të bejë makjazh(të lyhet) dhe të rikthehet ditës së përditshme.Pacienti së paku 3 javë para dhe pas operimit duhet ta braktisë cigarën për arsye të varave të shkaktuara nga operimi,që të kalojnë sa më lehtë.Si dhe pas operimit të ketë kujdes nga rrezet e diellit dhe preferohet që të përdoren krema të ndryshme kundër rrezeve diellore.